TàngKiếm.Tk

Hãy đăng kí để là thành viên của Tàng Kiếm Sơn Trang
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ và hữu ít!
TàngKiếm.Tk


You are not connected. Please login or register

BBCode Đếm ngược time

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 BBCode Đếm ngược time on Sun Aug 30, 2009 9:23 am

tangkiem

avatar
Thiếu tướng
Thiếu tướng
Mã BBcode:
Code:

[time={NUMBER1},{NUMBER2},{NUMBER3}]{TEXT1}{TEXT2}[/time]

Mã Html thay thế:

Code:
<SCRIPT language=JavaScript1.2>
function setcountdown(theyear,themonth,theday){
yr=theyear;mo=themonth;da=theday
}
//////////CONFIGURE THE COUNTDOWN SCRIPT HERE//////////////////
//STEP 1: Configure the countdown-to date, in the format year, month, day:
setcountdown({NUMBER1},{NUMBER2},{NUMBER3})
//STEP 2: Change the two text below to reflect the occasion, and message to display on that occasion, respectively
var occasion="{TEXT1}"
var message_on_occasion="{TEXT2}"
//STEP 3: Configure the below 5 variables to set the width, height, background color, and text style of the countdown area
var countdownwidth='600px'
var countdownheight='40px'
var countdownbgcolor='lightblue'
var opentags='<font face="Verdana"><large>'
var closetags='</large></font>'
//////////DO NOT EDIT PASS THIS LINE//////////////////
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
var crosscount=''
function start_countdown(){
if (document.layers)
document.countdownnsmain.visibility="show"
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById("countdownie") : countdownie
countdown()
}
if (document.all||document.getElementById)
document.write('<span id="countdownie" style="width:'+countdownwidth+'; background-color:'+countdownbgcolor+'"></span>')
window.onload=start_countdown

function countdown(){
var today=new Date()
var todayy=today.getYear()
if (todayy < 1000)
todayy+=1900
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todayh=today.getHours()
var todaymin=today.getMinutes()
var todaysec=today.getSeconds()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec
futurestring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr
dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring)
dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1)
dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1)
dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1)
dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1)
//if on day of occasion
if(dday<=0&&dhour<=0&&dmin<=0&&dsec<=1&&todayd==da){
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+message_on_occasion+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+message_on_occasion+closetags
return
}
//if passed day of occasion
else if (dday<=-1){
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Occasion already passed! "+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+"Occasion already passed! "+closetags
return
}
//else, if not yet
else{
if (document.layers){
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.write(opentags+"Còn, "+dday+ " ngày, "+dhour+" giờ, "+dmin+" phút, và "+dsec+" giây nữa là đến "+occasion+closetags)
document.countdownnsmain.document.countdownnssub.document.close()
}
else if (document.all||document.getElementById)
crosscount.innerHTML=opentags+dday+ " ngày, "+dhour+" giờ, "+dmin+" phút, và "+dsec+" giây nữa là đến "+occasion+closetags
}
setTimeout("countdown()",1000)
}
</SCRIPT>
<ILAYER id=countdownnsmain visibility="hide" bgColor="&{countdownbgcolor};"
height="&{countdownheight};" width="&{countdownwidth};"><LAYER
id=countdownnssub height="&{countdownheight};"
width="&{countdownwidth};" top="0" left="0"></LAYER></ILAYER>

Xem lý lịch thành viên http://tangkiem.tk

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết