TàngKiếm.Tk

Hãy đăng kí để là thành viên của Tàng Kiếm Sơn Trang
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ và hữu ít!
TàngKiếm.Tk


You are not connected. Please login or register

Code Post Video Tất cả trang lên forum

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Code Post Video Tất cả trang lên forum on Thu Sep 03, 2009 3:46 pm

tangkiem

avatar
Thiếu tướng
Thiếu tướng
Chào các bạn! Làn trước mình viết code post video ở thanh địa chỉ của tứng trang riêng lẻ rồi! Thấy quá bất tiện và phải tạo quá nhiều BBCode nên mình đã suy nghĩ và viết code tổng hợp luôn!
Tên bbcode mình tạm đặt là BBcode All In One(BAO).
Với BAO bạn có thể post nhạc từ link tại những trang nào?
->Các trang như: Clip.vn, Nhaccuatui.com, Music2.tamtay.vn, Video.tamtay.vn, Youtube.com, Video.Google.Com, Blog.com.vn, Yeumanhac.com, Chacha.vn, Web nhạc dùng code xtremedia nhưng ko hack mod play(VD: nhac.tuoigi.com).
New: ZingMp3, Music.Top1.Vn, NhacSo.Net
Vậy có hỗ trợ download ko vậy?
Hỗ trợ download tất cả luôn!
Vậy nó có thể post video hay music nếu có link trực tiếp ko?
Hoàn toàn có thể: link có đuôi như: ".mp3",".wma",".wmv",".avi",".mpg".
->Vậy còn các link có đuôi như *.flv có thể ko?
Được chứ, Ko chỉ *.flv mà còn ".f4v",".mp4",".3gp",".asf" nửa?
->Đồng thời cũng hỗ trợ một số ảnh nữa:".jpg",".gif",".png". (Có thể hỗ trợ nhiều hơn, nếu yêu cầu).
Code:
[MEDIA_JS]{TEXT}[/MEDIA_JS]
Code:
<script>
var WMP=new Array(".mp3",".wma",".wmv",".avi",".mpg",".MP3",".WMA",".WMV",".AVI",".MPG");
var FLash= new Array(".flv",".f4v",".mp4",".3gp",".asf",".FLV",".F4V",".MP4",".3GB",".ASF");
var Img= new Array(".jpg",".gif",".png",".bmp",".ico",".jpeg",".JPG",".GIF",".PNG",".BMP",".ICO",".JPEG");
function timchuoi(str,key){
  if (str.indexOf(key) >= 0)
      val=true;
  else
      val=false;
  return val;
}
function cut_str(str_cut,str_c,val,d)

  if (d==1) url=str_cut+str_c;
  else url=str_c + str_cut;
  url=str_c.split(str_cut);
  url=url[val];
  return url;
}
function tdv_player(string){
//Code by Trần Ngô Tuấn Vũ
//Email: thegioitinhocs@yahoo.com
//Dừng thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông tim nào!
//Don't change or delete any infomation!
var title="BBCode All In One";
      embed="Không thể tạo player từ link bạn cung cấp!";
      links=string;
  http://Clip.vn
  if (timchuoi(string,'http://clip.vn')==true){
      id = cut_str(',',string,1);
      title='clip.vn';
      embed='<embed type="application/x-shockwave-flash" allowscriptAccess="always" allowFullScreen="true" width="425" height="350" src="http://clip.vn/w/'+id+'"></embed>';
      links='http://namdinh.org/media/clip/'+id+'.mp4';
  http://NhacCuaTui.com
  }else if (timchuoi(string,'http://www.nhaccuatui.com')==true){
      id = cut_str('=',string,1);
      title='nhaccuatui.com';
      embed='<embed src="http://www.nhaccuatui.com/m2/'+id+'" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="270"  allowfullscreen="true"></embed>';
      links='http://kenhgiaitri.co.cc/nct/download.php?id='+id;
  http://Music.TamTay.vn
  }else if (timchuoi(string,'http://music2.tamtay.vn')==true){
      id = cut_str('/',string,4);
      title='music2.tamtay.vn';
      embed="<embed width='395' height='175' src='http://music2.tamtay.vn/players/ttplayer_1.swf?path=http://music2.tamtay.vn/main/embed/type/1/id/"+id+"' quality='high' wmode='transparent' type='application/x-shockwave-flash'></embed>";
      links="http://music2.tamtay.vn/main/embed/type/1/id/"+id;
  http://Video.TamTay.vn
  }else if (timchuoi(string,'http://video.tamtay.vn')==true){
      id = cut_str('/',string,5);
      title='video.tamtay.vn'
      embed='<embed width="425" height="350" quality="high" allowFullScreen="true" allowSciptAccess="true" src="http://video.tamtay.vn/misc/player/flowplayer.swf?config=%7Bembeded%3Atrue%2CconfigFileName%3A%27http%3A%2F%2Fvideo.tamtay.vn%2Fvideo%2Fplay%2Fconfig%2F'+id+'%2F1%27%7D" type="application/x-shockwave-flash"/>';
      links='http://namdinh.org/media/tamtay/'+id+'.flv';
  https://www.youtube.com
  }else if (timchuoi(string,'http://www.youtube.com')==true){
      id = cut_str('=',string,1);
      tilte='youtube.com'
      embed='<embed src="http://www.youtube.com/v/'+id+'" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"/>';
      links='http://video.baamboo.com/watch/controls/download.aspx?vk='+id;
  http://Blog.Com.vn
  }else if (timchuoi(string,'http://blog.com.vn')==true){
      id = cut_str('_',string,1);
      id = cut_str('.html',id,0,1);
      title="Blog.Com.Vn"
      embed="<embed src='http://blog.com.vn/players/videoplayer3.swf?infoPath=http://blog.com.vn/home/"+id+".embed&isRepeat=false&autoplay=false' quality='high' width='425' height='350' allowscriptAccess='sameDomain' allowFullScreen='true' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'/>";
      links='http://namdinh.org/media/blog/'+id+'.flv';
  //ZingMp3
  }else if (timchuoi(string,'http://mp3.zing.vn')==true){
      id = cut_str('.',string,3);
      title="mp3.Zing.vn"
      embed="<embed src='http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid="+id+"||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent' quality='high'  width='430' height='205' allowscriptAccess='sameDomain' allowFullScreen='true' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'/>";
      links='http://kenhgiaitri.co.cc/getlink/zing.php?id='+id;
  http://NhacSo.Net
  }else if (timchuoi(string,'http://nhacso.net/Music')==true){
      title='NhacSo.Net';
      embed='<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src=http://kenhgiaitri.co.cc/getlink/ns.php?url="'+string+'" showcontrols="1" autostart="FALSE" showdisplay="0" showstatusbar="1" width="320" height="68">';
  //GoogleVideo
  }else if (timchuoi(string,'http://video.google.com')==true){
      id = cut_str('=',string,1);
      title='video.google.com';
      embed='<embed  src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid='+id+'&hl=en&fs=true" width="425" height="350" allowFullScreen="true" allowscriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"/>';
  http://Yeuamnhac.com
  }else if (timchuoi(string,'http://www.yeuamnhac.com')==true){
      id = cut_str('=',string,1);
      title='Yeuamnhac.com';
      embed='<embed src="http://upload.yeuamnhac.com/swf/playerv2.0.swf?xml=http://upload.yeuamnhac.com/xml/xmlplayv2.php?code_music='+id+'&urlyan=http://upload.yeuamnhac.com/&autoplay=false" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="387" height="165"/>';
      links='http://kenhgiaitri.co.cc/getlink/yan.php?id='+id;;
  http://Chacha.vn
  }else if (timchuoi(string,'http://chacha.vn')==true){
      id = cut_str('/',string,4);
      title="chacha.vn";
      embed='<embed flashvars="blogmode=1&file=http://chacha.vn/embedded/v1.0/getMedia.php?songId='+id+'" type="application/x-shockwave-flash" src="http://chacha.vn/embedded/v1.0/mp3player.swf" wmode="transparent" allowscriptaccess="none" height="130" width="368"></embed>';
      links='http://chacha.vn/song/getUrl2Download/'+id;
  http://music.top1.vn
  }else if (timchuoi(string,'http://music.top1.vn')==true){
      id_1 = cut_str('/',string,4);
      id_2 = cut_str('/',string,5);
      linkplay='http://music.top1.vn/stream/'+id_1+'/'+id_2;
      title="music.top1.vn";
      embed='<object id="Top1MusicMedia" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." type="application/x-oleobject" width="387" height="312">  <param name="URL" value="'+linkplay+'">  <param name="DisplaySize" value="0">  <param name="ShowControls" value="1">  <param name="ShowDisplay" value="0">  <param name="ShowStatusBar" value="{if $USER_UPLOADED}0{else}1{/if}">  <param name="AutoStart" value="FALSE">  <param name="WindowlessVideo" value="TRUE">  <embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/" src="'+linkplay+'" showcontrols="1" autostart="FALSE" showdisplay="0" showstatusbar="1" width="320" height="312"></object>';
      links='http://kenhgiaitri.co.cc/getlink/top1.php?url='+linkplay;
  //XtreMedia No Hack Mod Play
  }else if (timchuoi(string,'#Play')==true){
      host = cut_str('/',string,2);
      title= host;
      id = cut_str('/',string,4);
      embed='<embed type="application/x-mplayer2" wmode="opaque" quality="high" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="http://'+host+'/asx.php?type=1&id='+id+'" autostart="0" enablecontextmenu="0" mute="0" showstatusbar="1"  width="387" height="68"/>';
  // Post file *.swf
  }else if (timchuoi(string,'.swf')==true){
      title='Flash video';
      embed='<embed type="application/x-shockwave-flash" src="'+string+'" wmode="transparent" allowscriptaccess="none" width="387px" height="350px" allowfullscreen="true">';
  //Truong hop post link music, video.
  }else{
      for(i=0;i<=11;i++){
        //Xu li link file play bang WMP
        if (timchuoi(string,WMP[i])==true){
            title="window media player";
            embed='<embed type="application/x-mplayer2" wmode="opaque" quality="high" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="'+string+'" autostart="0" enablecontextmenu="0" mute="0" showstatusbar="1"  width="387px" height="350px"/>';
            break;
        //Xu li link play bang Flash Player
        }else if (timchuoi(string,FLash[i])==true){
            title="Flash player";
            embed='<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://player.longtailvideo.com/player.swf" flashvars="file='+string+'&autostart=false" wmode="transparent" allowscriptaccess="none" width="387px"  allowfullscreen="true" height="350px"/>';
            break;
        //Xu li link anh
        }else if (timchuoi(string,Img[i])==true){
            title="Image player";
            embed='<img src="'+string+'" border=0 />';
            break;
        }
      }
  }
  //Tra ve player voi link cung cap
  html='<div align="center"><table style="background: #D1D1E1;color: #000000;border: 1px solid #FFFFFF; width: 445px;" cellpadding="6" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="padding-left: 15px;height:25px;background: #2589C5;color: #FFFFFF;"><b>'+title.toUpperCase()+'</b></td></tr><tr><td style="background: #FFFFFF;color: #000000;" align="center">'+embed+'<br/>Nhấp Play nghe nhạc</td></tr><tr><td align="center" style="background: #FFFFFF;color: #000000;" ><a href="'+links+'" target="_blank"><img src="http://www.upanh.com/images/vhcw1tvyh3iewwvvw0xb.gif" border="0" title="Nhấp vào đây để down bài hát." /></a></td></tr></tbody></table></div>';
  return html;
}
</script>
Và chọn ko hiện trong bài viết!
Code này bạn đặt trong phần Mod (Thông báo) trên đầu ấy(Phải đặt)!
Code thứ hai đơn giản và cầ chon hiện trong bài viết
Tên BBcode:
Code:
[MEDIA]{URL}[/MEDIA]

Xem lý lịch thành viên http://tangkiem.tk

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết