TàngKiếm.Tk

Hãy đăng kí để là thành viên của Tàng Kiếm Sơn Trang
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ và hữu ít!
TàngKiếm.Tk


You are not connected. Please login or register

Tạo list nhac chạy theo forum

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Tạo list nhac chạy theo forum on Tue Sep 01, 2009 2:30 pm

tangkiem

avatar
Thiếu tướng
Thiếu tướng
Mã sử dụng:

Code:
[nhac][/nhac]

Mã Html thay thế:
Code:

<script language="JavaScript">
NS6 = (document.getElementById&&!document.all)
IE = (document.all)
NS = (navigator.appName=="Netscape" && navigator.appVersion.charAt(0)=="4")

tempBar='';barBuilt=0;ssmItems=new Array();

function truebody(){
return (document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}

moving=setTimeout('null',1)
function moveOut() {
if ((NS6||NS)&&parseInt(ssm.left)<0 || IE && ssm.pixelLeft<0) {
clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveOut()', slideSpeed);slideMenu(10)}
else {clearTimeout(moving);moving=setTimeout('null',1)}};
function moveBack() {clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveBack1()', waitTime)}
function moveBack1() {
if ((NS6||NS) && parseInt(ssm.left)>(-menuWidth) || IE && ssm.pixelLeft>(-menuWidth)) {
clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveBack1()', slideSpeed);slideMenu(-10)}
else {clearTimeout(moving);moving=setTimeout('null',1)}}
function slideMenu(num){
if (IE) {ssm.pixelLeft += num;}
if (NS6) {ssm.left = parseInt(ssm.left)+num+"px";}
if (NS) {ssm.left = parseInt(ssm.left)+num; bssm.clip.right+=num;bssm2.clip.right+=num;}}

function makeStatic() {
if (NS||NS6) {winY = window.pageYOffset;}
if (IE) {winY = truebody().scrollTop;}
if (NS6||IE||NS) {
if (winY!=lastY&&winY>YOffset-staticYOffset) {
smooth = .2 * (winY - lastY - YOffset + staticYOffset);}
else if (YOffset-staticYOffset+lastY>YOffset-staticYOffset) {
smooth = .2 * (winY - lastY - (YOffset-(YOffset-winY)));}
else {smooth=0}
if(smooth > 0) smooth = Math.ceil(smooth);
else smooth = Math.floor(smooth);
if (IE) bssm.pixelTop+=smooth;
if (NS6) bssm.top=parseInt(bssm.top)+smooth+"px"
if (NS) bssm.top=parseInt(bssm.top)+smooth
lastY = lastY+smooth;
setTimeout('makeStatic()', 1)}}

function initSlide() {
if (NS6)
{ssm=document.getElementById("thessm").style;bssm=document.getElementById("basessm").style;
bssm.clip="rect(0 "+document.getElementById("thessm").offsetWidth+" "+document.getElementById("thessm").offsetHeight+" 0)";ssm.visibility="visible";}
else if (IE) {ssm=document.all("thessm").style;bssm=document.all("basessm").style
bssm.clip="rect(0 "+thessm.offsetWidth+" "+thessm.offsetHeight+" 0)";bssm.visibility = "visible";}
else if (NS) {bssm=document.layers["basessm1"];
bssm2=bssm.document.layers["basessm2"];ssm=bssm2.document.layers["thessm"];
bssm2.clip.left=0;ssm.visibility = "show";}
if (menuIsStatic=="yes") makeStatic();}
</script>

<script>
YOffset=100; // no quotes!!
XOffset=0;
staticYOffset=30; // no quotes!!
slideSpeed=20 // no quotes!!
waitTime=120; // no quotes!! this sets the time the menu stays out for after the mouse goes off it.
menuBGColor="#FFFFFF";
menuIsStatic="yes"; //this sets whether menu should stay static on the screen
menuWidth=280; // Must be a multiple of 10! no quotes!!
barBGColor="#FF0000";
barFontFamily="Tahoma";
barFontSize="2";
barFontColor="white";
barVAlign="center";

document.write('<div id="basessm" style="visibility: hidden; position: absolute; left: 0px; top: 50px; z-index: 20; width: 305px; clip: rect(0pt, 297px, 466px, 0pt);"><div id="thessm" style="position: absolute; left: -280px; top: 0pt; z-index: 20; visibility: visible;" onmouseover="moveOut()" onmouseout="moveBack()"><table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="297"><tbody><tr><td><table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="297"><tbody><tr><td colspan="2" align="center" bgcolor="#FF0000" valign="center" width="279" height="15">&nbsp;<font color="white" size="2" face="Tahoma"><b>Khoa cảm ơn bạn tham gia diễn đàn/b></font></td><td rowspan="100" align="center" bgcolor="#FF0000" valign="center" width="15"><p align="center"><font color="white" size="2" face="Tahoma"><b>C<br>h<br>ọ<br>n<br><br><br>B <br>à<br>i<br><br><br>H<br>á<br>t</b></font></p></td></tr><tr><td colspan="2" width="279"><ilayer><layer width="100%" align="center"><div align="center"><font size="2" face="Tahoma"><img border="0" src="http://www.taochu.com/tiny/gif_icon381.gif"/><br><img border="0" src="http://www.taochu.com/tiny/gif_icon247.gif"/>&nbsp;<embed src="http://nhaccuatui.com/l/nspTpKj6Skxc" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="displayheight=100&amp;showdigits=true&amp;showeq=true&amp;showfsbutton=true&amp;autostart=true&amp;shuffle=false&amp;repeat=true;width=0&amp;height=250" height="200px" style="width: 121px"><img border="0" src="http://www.taochu.com/tiny/gif_icon069.gif"/></font></div></layer></ilayer></td></tr><tr><td colspan="2" align="center" bgcolor="#FF0000" valign="center" width="279" height="15">;</div></layer></ilayer></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div>')
theleft=-menuWidth;lastY=0;setTimeout('initSlide();', 1)
</script>

Xem lý lịch thành viên http://tangkiem.tk

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết