TàngKiếm.Tk

Hãy đăng kí để là thành viên của Tàng Kiếm Sơn Trang
Chúc bạn có những giây phút vui vẻ và hữu ít!
TàngKiếm.Tk


You are not connected. Please login or register

BBcode lịch kết hợp đồng hồ

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 BBcode lịch kết hợp đồng hồ on Sat Aug 29, 2009 7:16 pm

tangkiem

avatar
Thiếu tướng
Thiếu tướng
Cách sử dụng:
Code:
[quote]
[ldhhvf][/ldhhvf][/quote]

Mã HTML thay thế:

Code:
[quote]<html>
<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
<script language="JavaScript">
/*Tran le Dong
shiningstar_1610@yahoo.com*/
setCal()
function getTime() {
var now = new Date()
var hour = now.getHours()
var minute = now.getMinutes()
now = null
var ampm = ""
if (hour >= 12) {
hour -= 12
ampm = "CH"
} else
ampm = "SA"
hour = (hour == 0) ? 12 : hour
if (minute < 10)
minute = "0" + minute
return hour + ":" + minute + " " + ampm
}
function leapYear(year) {
if (year % 4 == 0)
return true
}
function getDays(month, year) {
var ar = new Array(12)
ar[0] = 31
ar[1] = (leapYear(year)) ? 29 : 28
ar[2] = 31
ar[3] = 30
ar[4] = 31
ar[5] = 30
ar[6] = 31
ar[7] = 31
ar[8] = 30
ar[9] = 31
ar[10] = 30
ar[11] = 31
return ar[month]
}
function getMonthName(month) {
var ar = new Array(12)
ar[0] = "Tháng Một"
ar[1] = "Tháng Hai"
ar[2] = "Tháng Ba"
ar[3] = "Tháng Tư"
ar[4] = "Tháng Năm"
ar[5] = "Tháng Sáu"
ar[6] = "Tháng Bảy"
ar[7] = "Tháng Tám"
ar[8] = "Tháng Chín"
ar[9] = "Tháng Mười"
ar[10] = "Tháng Mười Một"
ar[11] = "Tháng Mười Hai"
return ar[month]
}
function setCal() {
var now = new Date()
var year = now.getYear()
if (year < 1000)
year+=1900
var month = now.getMonth()
var monthName = getMonthName(month)
var date = now.getDate()
now = null
var firstDayInstance = new Date(year, month, 1)
var firstDay = firstDayInstance.getDay()
firstDayInstance = null
var days = getDays(month, year)
drawCal(firstDay + 1, days, date, monthName, year)
}
function drawCal(firstDay, lastDate, date, monthName, year) {
var headerHeight = 50
var border = 2
var cellspacing = 4
var headerColor = "midnightblue"
var headerSize = "+3"
var colWidth = 60
var dayCellHeight = 25
var dayColor = "darkblue"
var cellHeight = 40
var todayColor = "red"
var timeColor = "purple"
var text = ""
text += '<CENTER>'
text += '<TABLE BORDER=' + border + ' CELLSPACING=' + cellspacing + '>'
text += '<TH COLSPAN=7 HEIGHT=' + headerHeight + '>'
text += '<FONT COLOR="' + headerColor + '" SIZE=' + headerSize + '>'
text += monthName + ' ' + year
text += '</FONT>'
text += '</TH>'
var openCol = '<TD WIDTH=' + colWidth + ' HEIGHT=' + dayCellHeight + '>'
openCol += '<FONT COLOR="' + dayColor + '">'
var closeCol = '</FONT></TD>'
var weekDay = new Array(7)
weekDay[0] = "Chủ Nhật"
weekDay[1] = "Thứ Hai"
weekDay[2] = "Thứ Ba"
weekDay[3] = "Thứ Tư"
weekDay[4] = "Thứ Năm"
weekDay[5] = "Thứ Sáu"
weekDay[6] = "Thứ Bảy"
text += '<TR ALIGN="center" VALIGN="center">'
for (var dayNum = 0; dayNum < 7; ++dayNum) {
text += openCol + weekDay[dayNum] + closeCol
}
text += '</TR>'
var digit = 1
var curCell = 1
for (var row = 1; row <= Math.ceil((lastDate + firstDay - 1) / 7); ++row) {
text += '<TR ALIGN="right" VALIGN="top">'
for (var col = 1; col <= 7; ++col) {
if (digit > lastDate)
break
if (curCell < firstDay) {
text += '<TD></TD>';
curCell++
} else {
if (digit == date) {
text += '<TD HEIGHT=' + cellHeight + '>'
text += '<FONT COLOR="' + todayColor + '">'
text += digit
text += '</FONT><BR>'
text += '<FONT COLOR="' + timeColor + '" SIZE=2>'
text += '<CENTER>' + getTime() + '</CENTER>'
text += '</FONT>'
text += '</TD>'
} else
text += '<TD HEIGHT=' + cellHeight + '>' + digit + '</TD>'
digit++
}
}
text += '</TR>'
}
text += '</TABLE>'
text += '</CENTER>'
document.write(text)
}
</script>
</body>
</html>
[/quote]

Xem lý lịch thành viên http://tangkiem.tk

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết